Ål Markedshage 2023

Kort om driften av markedshagen

Markedshagen leier et stykke av jordet på familiegården, til å dyrke grønnsaker. Området er på ca. 3 mål, men det skal dyrkes på ca. 2 mål sesongen 2023, pluss poteter på ca. 1 mål. Familiegården består av mor og far til Ingunn og hennes datter, et skikkelig generasjonsbruk. I hverdagen er det Ingunn som har det meste av stellet på gården. Her har vi en liten flokk med sauer, så liten at de fleste har navn og blir gjenkjent på utseendet. I tillegg har vi noen kaniner, katter og en hund. Gården ligger 700moh, i bygda Øvre- Ål, solsiden av Ål kommune. Per i dag er det Ingunn alene, med noe sporadisk hjelp fra familie som jobber i markedshagen.

På åkeren dyrkes det minst 30 ulike slag, pluss poteter i 2023. Hvilke som er tilgjengelig varierer gjennom sesongen.  

Hovedparten av arbeidet i åkeren gjøres for hånd eller med enkle håndverktøy. Det er mye arbeid, men veldig givende. Det brukes verken kunstgjødsel eller sprøytemidler i markedshagen. Her brukes det kompost fra åkeren og sauetalle, i tillegg blir det brukt noe økologisk pelletert hønsegjødsel. Som alternativ til sprøytemidler, legger jeg til rette for nytteinsektene, så de kan hjelpe meg, i tillegg brukes det insekts netting. Mot sykdommer brukes vekstskifte.

Per i dag er ikke gården eller markedshagen økologisk (Debio) godkjent, men det skal den bli. Jeg har kun lært å dyrke grønnsaker økologisk, så dyrkingsmåtene og prinsippene er lik selv om markedshagen ikke er Debio godkjent.

Drivhustunnel på 180kvm!

Våren 2023 skal jeg sette opp en drivhustunnel på 180 kvm, her inne skal det blant annet dyrkes litt tomater og agurker midtsommers. På våren og høsten vil det dyrkes tidligsorter av kål og salater slik at sesongen kan starte noe tidligere og avsluttes noe senere på høsten. Det vil også settes av areal fremst i drivhuset til kurs, sosiale sammenkomster og annet arbeid. Her kan det skapes mange hyggelige opplevelser.

Flytting av markedshagen

Selve markedshagen skal sommeren 2023 flyttes fra området over veien til nedom veien. Sesongstart vil derfor være noe utsatt i forhold til en vanlig sesong. Dette for å få på plass en del grunnleggende, som vann, nye bed, steinplukking, legging av duk osv. Området er pløyd høsten 2022. En del av området skal dekkes til med siloplast hele sesongen som ledd i ugressbekjempelsen. Videre som ledd i ugressbekjempelsen skal mye av grønnsakene dyrkes i mypex duk. På den måten får en jobbet med ugresset samtidig som en får en god avling med grønnsaker. 

Oppal av småplanter

Tidligere år har markedshagen hatt oppal av småplanter selv. På grunn av flyttingen av markedshagen blir mesteparten av småplantene i år bestilt fra et større økologisk gartneri. Da får jeg bedre tid på å få gjort grunnarbeidet skikkelig, så kan det produseres småplanter igjen våren 2024. Det vil likevel bli produsert enkelte småplanter.

Drøm

 Jeg ser opp til blant annet Virgenes andelsgård, som driver etter regenerative prinsipper. Dette er en forlengelse av økologisk drift. Dette er det jeg jobber mot, stein for stein. Alene går det trengt, sammen kan det gå noe fortere.

Målet er ikke å komme noe sted fort, men å jobbe sammen med naturen og forutsetningene rundt meg. Mot et bedre klima, bedre dyrevelferd, bedre fugle- og insektsliv og et bedre sted å være for oss på gården og deg som ønsker å ta del i felleskapet, som skal skapes rundt og på gården.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv