Bli andelshaver, hva er en andelshaver?

Andelslandbruk (CSA – Community Supported Agriculture)

«Omsetningsformen etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr, bonden og forbrukere.» (“Økologisk Norge – Hva er andelslandbruk?”)

Delingsøkonomi på høyeste nivå.

Har du lyst på lokale grønnsaker, der du får direkte innblikk i hvordan de blir produsert? Har du mye tid eller lite tid? Kanskje du bare trenger et sted å møte andre mennesker, et sted der du kan være nær naturen og dyrene på gården. Et sted å lære? Da er en andel i Ål markedshage noe for deg!   

 • 12 uker levering fra midten av juli til midten av oktober
 • Informasjonsmøtet i januar/februar, informasjon kommer…
 • Påmelding blir via nettbutikk så snart alt er klart. Er du kjempe giret allerede?  Send meg en melding for mer informasjon.

Noen velger en leveringsandel, det blir som et abonnement, mens andre bidrar praktisk inn i markedshagen.

Tanken er at vi sammen produserer og deler avlingene. At vi satser på høy kvalitet på råvarer som er lokalt dyrket, på en måte som jobber med og ikke mot klima. Her får du tilhørighet til maten du har på bordet. Målet med andelslandbruk er ikke billigere mat, selv om det i våre dager er en bonus å vite at du sparer penger på å ta del i dette felleskapet!

En andel i Ål markedshage gir deg mulighet til å være med på å bestemme hva som skal dyrkes på åkeren, du vil få tilgang til læring, et innblikk i produksjonen og svingninger i naturen, slik jeg som bonde opplever det. Du inngår i et samarbeid med bonden som gjør at du blir med på å dele ansvaret, risikoen med bonden. Det gjør at du får et større innblikk i sesongvariasjonene, at det er mer produkter på høsten enn om våren. At selv hvor mye arbeid som legges ned i en avling, kan sykdom, skadeinsekter, temperatur eller lignende bidra til at det blir lite eller ingenting av en avling. Andre ganger spiller naturen på lag og vi får overflod og utfordringer med å bruke opp alt sammen. Kanskje har vi lyst til å lære mer om enkelte områder i driften? Da kan vi arrangere kurs eller temakvelder, enten noen i gruppen besitter kunnskap eller vi leier inn noen som kan temaet.

Sesong

 • Normal sesong er fra slutten av mai/begynnelsen av juni til slutten av oktober (noe senere i 2023). Den første måneden er det tidligvekster i drivhuset som er klart. Før de samme veksten er klare ute i slutten av juni. Dette er typisk ruccola og asiasalat (asiasalat er en mild ruccola), feltsalat, spinat, pak choi, kinakål, reddik og neper.
 • Sommer fra slutten av juni og ut juli kommer det mer sommervarer i tillegg, som gressløk og ulike urtevekster, crispi salat, hjertesalat, vårløk, sukkererter, grønnkål og små tidligpoteter kan høstes fra slutten av juli.
 • Fra august begynner det å ta av, nå kommer også tidligkålen, som knutekål, grønnkålen begynner å bugne, rødløk, gul løk, hvitløk, tomater, agurk, brokkoli, blomkål, romanesco, kålrot, gulrot osv. kan nå høstes etter hvert som det er klart.
 • September og oktober er de store høstemånedene. Nå skal alt høstes inn for vinteren. Nå blir resten av grønnsakene modne.
 • Lær deg gjerne å konservere grønnsaker, så du kan ha et lager utover vinteren.

Dugnad

Vi skal ha det gøy når vi jobber på gården. Her skal det læres, vi skal le masse og smake på alle spennende smaker som vokser rundt oss.

Som andelshaver velger du selv hvor mye arbeid du blir med på. Noen bidrar i liten grad, andre kan bruke mye tid i åkeren. Har du ikke anledning til å bidra praktisk i åkeren? Si i fra, kanskje vi kan finne noe annet du kan bidra med. På en gård er det mye som trengs å gjøres. Alt fra praktisk arbeid til mer administrativt. Kanskje du er kjempedyktig på markedsføring? Eller kanskje du elsker å kjøre bil?

Hva gjør vi på dugnad?

 • Klargjøre bed
 • Sår
 • Planter ut
 • Luker
 • Gjødsler
 • Lage mat (på lange dugnadsdager)

Det blir satt opp en plan for dager det er mulig å bidra på dugnad i åkeren. I bestillingen av andelen skriver du hvilken løsning du vil gå for, leveringsandel, selvhøsteandel eller arbeidsandel. Før opp hvor mange timer dugnad du har mulighet til å være med på. Disse timene kan fordels gjennom hele sesongen.  Velger du 10 timer dugnad kan du for eksempel være med 5 timer en lørdag på utplanting og 5 timer en lørdag på høsting. Du kan delta på dugnad spontant eller planlagt. Planlagt dugnad gir deg rabatt på årets andel (avtalt ved bestilling av andel). Spontan dugnad (avtales på forhånd med bonden) gir deg rabatt på neste års abonnement (max25%).

Høsting/levering

Som andelshaver kan du komme i åkeren å høste dine egne grønnsaker, det er en kjempefin opplevelse. Når du kommer og høster første gangen vil jeg bli med deg for å vise deg hvordan du høster de ulike grønnsakene. Du vil også finne informasjon ute på hjemmesiden. Noen ganger har vi veldig mye av en grønnsak, noen ganger vil du derfor ha muligheten til å høste mer enn din andel gratis. Dette vil du i så fall få informasjon om i høstemeldingen.

Har du ekstra dårlig tid en uke eller du av en annen grunn ikke har anledning til å høste selv? Da kan jeg pakke for deg. Det koster litt ekstra. 50kr for pakking og 50 kr for skylling. Har du behov for å få grønnsakene tilkjørt? Det koster 50 kr om du vil ha det levert i sentrum. Bor du lengre unna kan jeg levere på enkelte dropp punkt for 100kr. Avtal gjerne med noen du kjenner om å svinge innom gården eller møte meg i sentrum.

Tillegg blir fakturert i slutten av året

Oppsigelse/ binding

Avtalen er bindene ut året. Dette er fordi at jeg som driver markedshagen trenger å ha forutsigbarhet for å kunne drive. Dersom du likevel skulle trenge å si opp abonnementet eller andelen din, må kvartalet du er inne i betales.

 

Samlinger gjennom sesongen

 Alle som har en andel i Ål Markedshage får tilbud om å være med på samlinger gjennom året.

Vi starter året med et årsmøte der vi går gjennom den kommende sesongen. Her får du komme med innspill, forslag og eventuelle endringer i markedshagen. Du får ta del i valg av grønnsaker, datoer for felles samlinger osv.

Gjennom sesongen er det satt opp noen dugnadsdager. På disse dagene har vi to økter med arbeid og et godt fellesmåltid midt på dagen.

Hvis det er interesse, kan det settes opp temasamlinger eller kurs som andelshaverne er interessert i. Dette vil i så fall bli avtalt på årsmøtet.

Sosiale sammenkomster

Gjennom året vil det bli arrangert sosiale sammenkomster

Hva

Kl.

Hva

Utplanting

10.00-15.00

Dagen/dagene for utplanting blir det arrangert et minikurs på hvordan man planter de forskjellige sortene. Vi samles rundt et felles måltid midt på dagen.

Sommerfest

Sted: Drivhus/utendørs

17.00-22.00

Midt i sesongen vil det bli arrangert en liten sommerfest for de som har abonnement eller er andelshaver. Innholdet i denne festen kommer.

Høstedag

10.00-15.00

Dagene/dagene for høsting blir det arrangert et minikurs på hvordan man høster de forskjellige sortene. Vi samles rundt et felles måltid midt på dagen.

Andelslandbrukets 5 grunnprinsipper

Hentet fra www.andelslandbruk.no

1. Dialog om landbruksdriften

Basert på gårdens produksjonsmuligheter har partene regelmessig dialog om hva som skal produseres og i hvilke mengder. På et årlig møte/årsmøte vedtas produksjonsplan og budsjett. Det skal være full åpenhet om driften i andelslandbruket. (“Økologisk Norge – Fem grunnprinsipper for andelslandbruk”)

2. Gjennomsiktig økonomi

Andelslandbruk er en modell som etterstreber bærekraft i alle ledd og er basert på tillit og gjennomsiktighet. Derfor skal økonomien for andelslandbruket være synlig for alle parter. Beløpet for den årlige andelen er basert på godkjent produksjonsplan og budsjett med reelle kostnader. Dette innebærer blant annet en anstendig godtgjøring til bonde, gartner, administrasjon og eventuelt andre nøkkelpersoner som er tilknyttet andelslandbruket. (“Definisjon – Andelslandbruk”)

3. Delt avling, delt risiko

Andelshaverne forhåndsbetaler en andel i andelslandbrukets produksjon, og deler dermed risikoen for års variasjoner. «Andelshaverne betaler ikke for en bestemt mengde produkter, men for en bestemt produksjon som eies av og deles mellom andelshaverne.» (“Vestlandsmodell andelslandbruk | NLR Vest”)

4. Involvering av andelshaverne

Andelshaverne tar gjennom sin deltakelse direkte ansvar for sin matforsyning. Partene avklarer på forhånd arbeidsfordeling, hvem som har ansvar for høsting, distribusjon og eventuell dugnadsinnsats. (“Økologisk Norge – Hva er andelslandbruk?”)

5. Bærekraftig landbruksdrift

Driften skjer på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet, både for nåværende og framtidige generasjoner. Andelslandbruket etterstreber å opprettholde og fremme helsen til både jord, planter, dyr og mennesker. (“Tveten andelsgård”)

 

 

Oversikt over de ulike andelsløsningene

 

Løsvekt i gårdsbutikken

Andelslevering

Minst 10 abonnenter 

Selvhøsteandel

Minst 10 andeler

Arbeidsandel

Max 5 andeler

Pris hver uke 12 leveringer

 

300kr pr levering

 

 

Fullpris pr sesong, 12 hentinger

 

 

4200kr

4200kr

10 dugnadstimer

 

 

3780kr

 

25 dugnadstimer

 

 

3150kr

 

50 dugnadstimer

 

 

 

2100kr

Mengde

2019 brukte en nordmann i snitt 79,7kg grønnsaker i løpet av et år.

https://www.landbruk.no/nyhetsbrev/gronne-ressurser/utviklingen-i-nordmenns-kosthold/

40kg

Snitt 6-8 stk. grønnsaker pr levering 

Mer på høsten, mindre på våren.

Ca. 30 kg

Ca. 40kg til sammen i sesongen.

 

Ca. 40 kg til sammen i sesongen.

Verdi

Ca. verdi 5500kr (40kg)

Ved 12 leveringer ca. verdi 4600

Ca. verdi 5500kr

Ca. verdi 5500kr

Fordel

 

20% på andre varer i gårdsbutikken

20% på andre varer i gårdsbutikken

20% på andre varer i gårdsbutikken

 

 

 

Sosialt

Sosialt

 

 

 

Lærerikt

Lærerikt

Høsting og pakking

Pakker selv

Inkludert i abonnement

50kr pr pakking

50kr skylling av grønnsakene

75kr pr pakking

50kr skylling av grønnsakene

 

Tilkjøring

Torsdag kveld til noen dropp punkt.

 

50 til Sundre

100kr lengre avstand

50 til Sundre

100kr lengre avstand

50 til Sundre

100kr lengre avstand

Dugnadstimer

 

Dugnad etter avtale. Rabatt på neste års abonnement. 1% rabatt pr time (max25).

Minst 10t

1% rabatt pr time. Max 25t. Antall timer må avtales ved inngåelse av andel.

Minst 50t dugnad. 1% rabatt pr time.

Antall timer må avtales ved inngåelse av andel.

Ekstra dugnad

Fikk du litt tid til overs eller bare lyst til å hjelpe til litt?

Kontakt bonde.

Eller rabatt på neste års abonnement. Max 25%

Kontakt bonde.

Gir rabatt på neste års abonnement. Max 25

Kontakt bonde.

Gir rabatt på neste års andel. Max 25

Kontakt bonde.

Gir rabatt på neste års andel. Max

Feriepause

 

Max 3 uker pause

Max 3 uker pause

Max 3 uker pause

Binding

 

Hele sesongen

Hele sesongen

Hele sesongen

Sum kg

Valgfritt

Ca. 30kg

Ca. 40kg

Ca. 40kg

Betaling

Vipps selvbetjent

Faktura 1. gang i mnd.

Faktura betal alt på en gang, kvartalsvis eller 1, pr mnd.

Faktura betal alt på en gang, kvartalsvis eller 1, pr mnd.

Sparer

0%

20%

Minst 30%

Minst 60%

 

 

 

 

 

Handlekurv