Ål Agurk

Kort informasjon om næringsinnhold, bruk og lagring av agurken