Ål Tomat

Kort beskrivelse av næringsinnhold, bruk og lagring